اتصالات شیلنگ

توضیحات کد   توضیحات کد  
SWAGED UNIVERSAL FERRULE 681

METRIC SOLID MALE 24 SEAT LIGHT

503

H.P Swaged Universal Ferrule 682

METRIC SOLID MALE 24 SEAT HEAVY

504

BSP SOLID MALE 501

METRIC SWIVEL FEMALE LIGHT

543

BSP FEMALE 60 CONE 541

METRIC SWIVEL FEMALE HEAVY

544

BSP FEMALE 60 CONE THRUST WIRE NUT 551

45 METRIC FEMALE LIGHT

563

45 METRIC SWIVEL HEAVY

564

BSP 90 SWEPT ELBOW 60 CONE

581

90 METRIC FEMALE LIGHT

583

BSP 90 SWEPT ELBOW 60 CONE THRUST WIRE NUT

591

90 METRIC FEMALE HEAVY

584

METRIC STANDPIPE

524

BSP 45 SWEPT ELBOW 60 CONE

561

45 METRIC STANDPIPE

527

BSP 45 SWEPT ELBOW 60 CONE THRUST WIRE NUT 571

90 METRIC STANDPIPE

528

METRIC BANJO

663

JIC SOLID MALE 37 502

BSP BANJO

661

JIC FEMALE 37 CONE 542

STRAIGHT SAE FLANGE 3000 601

JIC FEMALE 37 CONE THRUST WIRE NUT 552

90 SEA FLANGE 3000 641

JIC 90 SWEPT ELBOW 74 CONE 582

45 SEA FLANGE 3000 621

JIC 90 SWEPT ELBOW 74 CONE THRUST WIRE NUT

 

592

STRAIGHT SAE FLANGE 6000

 

602

JIC 45 SWEPT ELBOW 74 CONE

 

562

90  SEA FLANGE 6000 642

JIC 45 SWEPT ELBOW 37 CONE THRUST WIRE NUT

 

572

45  SEA FLANGE 6000

 

آمار بازدیدکنندگان

498720
امروز
دیروز
این هفته
هفته پیش
این ماه
ماه پیش
همه روزها
190
68
606
26733
1858
2177
27894

آی پی شما : 54.235.5.178
ساعت: 21:55:28